Stora leverflundran hos nöt

Tisdag 09 Maj 2017

Som namnet antyder angriper den stora leverflundrarn levern hos nöt, genom att sätta sig i gallgångarna efter att ha borrat sig igenom levern och orsakat skador och med upprepade infektioner funktionsnedsättning av levern med de konsekvenser det innebär och i de värsta fallen död.

Stora leverflundran hos nöt

Symtom

Leverflundran är mycket tack vare sin storlek och raspiga ”hud” livshotande på grund av den skada den åstadkommer. När levervävnad förstörs (av larver på väg till gallgångarna, där de vuxna flundrorna lever) påverkas många livsnödvändiga funktioner, inte minst produktion av proteiner och filtrering av blodet. Bland symtom som upptäcks av djurhållaren märks nedsatt aptit, anemi, reproduktionsstörningar och sämre köttansättning.

Diagnos och behandling

Leverflundror diagnosticeras med avföringsprov eller blodprov. Det finns verksamma produkter, men dessa skall följa ett med veterinären bestämt protokoll i en konventionell besättning, eftersom timing är viktigt.

Vad gäller KRAV/eko är kombinationen med sanka betesmarker dålig. Djuren skall i möjligaste mån släppas i mera höglänta (torra) hagar, inte minst korna med kalvar och förstagångsbetarna. Äldre djur klarar infektionen bättre, och eventuellt kan man tänka sig att släppa andraårsbetare sommaren innan slakt. Har man för lite torrt bete kan man eventuellt stängsla av de sankaste delarna av hagen. Nöt är förhållandevis bra på att avhysa flundror själva, till skillnad från får, som är mycket känsliga, men det tar 1-2 år utan behandling.

Man kan inte utrota snäckorna på betet.

Om smittämnet

Den stora leverflundran är en av få inälvsparasiter hos nöt som man kan se med blotta ögat. Den vuxna flundran kan bli 5 cm lång och känns lätt igen på sin tillplattade, flundreliknande form. Larverna borrar sig igenom levern under 6-7 veckor, varefter de hamnar i gallgångarna där de mognar till vuxna som ”skaver” och suger blod. Flundrornas livstid är ca 9 månader.

Smittan sprids via sötvattenssnäckor, som återfinns vid vattenhål eller sank-/strandmark. De har själva infekterats med larver som kläckts ur ägg från infekterade djurs avföring. Kläckningen är temperaturberoende och går snabbast (2-3 veckor) vid 23-25°C, men långsammare vid lägre temperaturer (2-3 månader vid 16° C). Vid 10°C eller lägre kläcks de inte alls. De kläckta larverna sätter sig i gräset där det är fuktigt, och äts upp av nötkreaturen när de betar. Överlevnadstid för okläckta ägg i miljön varierar, men man vet att ägg som kommer ut på stall dör inom 10 dagar på gödselstacken, medan de i en fuktig komocka kan överleva 10 veckor i sommarhagen.

Snäckorna kan smittas på våren/sommaren om smittan finns i hagen redan och värmen har varit gynnsam. Då smittas nöten på sensommaren/hösten. Om snäckorna smittas på hösten, så hinner inte nötkreaturen smittas på hösten, utan det sker först när temperaturen stiger på våren/försommaren. Ha dock i åtanke, att smittade beteshagar kommer ha gamla ”lager” med övervintrande smitta, som gör att djuren kan smittas under hela betessäsongen. Smittan finns i snäckorna och i miljön.

Snäckan är helt nödvändig för flundrans utveckling. Larver som kan infektera nöt lämnar sniglarna vi en bestämd tidpunkt och slår sig ner i det fuktiga gräset, eller flyter på vattenytan. De kan då ätas eller drickas av betande djur.

Faktorer som gynnar infektionen

Stor leverflundra är ett problem i besättningar där djuren betas på strandängar eller sank mark. Problemet förvärras av driftsformer som förbjuder rutinmässig avmaskning. Hög beläggning och långa perioder på smittad betesmark uppförökar smittan.

A och O i bekämpningen av flundror

För eko/KRAV-besättningar finns knep, men flundror är besvärliga att bli av med om man inte har torra hagar och gott om mark. För att skifta hagar vid den optimala tidpunkten är det bra att hålla lite koll på vädret. Som exempel: En sval försommar (under 16°) försenar ju utvecklingen av larver med ungefär 2 månader, vilket ger möjlighet att låta marken betas, men att djuren flyttas innan de blir återsmittade.

Djuret efter genomgången infektion

När djuren har behandlats så kan levern läka och återta sin fulla funktion, men det tar 1½ år.

Senaste nytt

Beteskoccidios hos lamm

Onsdag 10 Maj 2017

Flundror nöt

Tisdag 09 Maj 2017

Lus hos nöt

Fredag 05 Maj 2017

Koccidios hos kalv

Fredag 05 Maj 2017

×

Share this page on