Lus hos nöt

Fredag 05 Maj 2017

Lus hos nöt brukar vara ett bekymmer hos uppstallad nöt under stallsäsongen, särskilt i lösdriftsmiljö. Det är ganska vanligt med löss och dessa kan antingen vara blodsugande eller pälsätande.

Lus hos nöt

På våren försvinner största delen av lusbördan när djuren fäller, även om infektionen kvarstår i lägre grad även under betessäsongen.

Symtom

Klåda och håravfall är de främsta tecknen på lusangrepp. Klådan gör att de kan skrapa upp huden, få eksem och kraftigare angrepp kan vara så irriterande att djuren inte har ro att äta, med minskad köttansättning/mjölkproduktion som konsekvens.

Diagnos och behandling

Tilltagande klåda i besättningen under stallsäsongen är typiskt för lusinfektion. Man kan ofta se att de rör sig i hårremmen och om man är flink fångar man in några exemplar för artbestämning hos veterinär.

Det finns idag många bra behandlingar mot lus, vissa ska upprepas efter 3 veckor, eftersom medlet inte påverkar gnetterna, vilka då behöver behandlas när de kläcks. Andra räcker med en gång, eftersom substansen ligger kvar i hudfettlagret i flera veckor, och gnetterna då kläcks ”rakt ut i substansen”.

Om smittämnet

Löss lever hela sitt liv på sitt specifika värddjur. Det betyder att de inte smittar till andra djurslag eller människor, vilka har sina egna arter av löss. Löss är extremt beroende av att få vistas i sin favoritmiljö, vilket är tjock djurpäls och överlever inte längre perioder i stallet utan att vara på djuren.

Löss finns i besättningen året runt, men märks inte på sommaren. Det finns dock tillräckligt för att blossa upp under vintern, när omständigheterna blir mera gynnsamma. Äggen kallas gnetter och är limmade till håstråna.  Dessa kläcks till larver, som växer upp till vuxna

Pälslössen lever på hudens yta och livnär sig på hudavlagringar, talg och bakterier.

Gnetterna kläcks efter cirka en vecka, och de växer upp till vuxna löss på ungefär 3 veckor. De vuxna lössen lever maximalt i 2 månader och klarar sig i miljön i 2-4 veckor.

Blodsugande löss

Blodsugande löss livnär sig på blod, och deras bett orsakar också klåda. Precis som de pälsätande lössen växer de blodsugande lössen upp på 3 veckor, men kan bara leva upp till en vecka utanför sitt värddjur.

 

Faktorer som gynnar infektionen

Alla sorters löss smittar via kontakt mellan djur. Då förstås att ju tätare man håller djuren, desto snabbare sprider lössen sig. Eftersom de överlever en stund utanför djuret, kan de även finnas på inredning och smitta den vägen.

A och O i bekämpningen av löss

Har du en lösdrift? Se till att inredning och tex roterande borstar som djuren kliar sig emot hålls rena.

Tänk på att du själv inte tar med löss in till avdelningar som är lusfria! Om du hanterar djur som har löss, eller jobbar nära dem, bör du förslagsvis byta skyddskläder/stövlar innan du går in till en annan avdelning, eftersom lössen kan ”lifta” på dina kläder. Allra helst tar man hand om lusinfekterade djur sist på dagen, för att sedan inte återvända till de renare delarna av stallet.

Behandlar du djuren så se till att alla behandlas med rätt dos och att du är införstådd med om den behöver upprepas eller inte. 

Djuret efter genomgången infektion

Efter en genomgången behandling så läker huden och pälsen växer ut igen. Tiden för detta varier utifrån hur kraftigt angripet djuret har varit.

Senaste nytt

Beteskoccidios hos lamm

Onsdag 10 Maj 2017

Flundror nöt

Tisdag 09 Maj 2017

Lus hos nöt

Fredag 05 Maj 2017

Koccidios hos kalv

Fredag 05 Maj 2017

×

Share this page on