Beteskoccidios hos lamm

Onsdag 10 Maj 2017

Den parasitära diarrésjukdomen koccidios är vanlig hos lamm i permanenta välkomstfållor. mer >

Flundror nöt

Tisdag 09 Maj 2017

Som namnet antyder angriper den stora leverflundrarn levern hos nöt, genom att sätta sig i gallgångarna efter att ha borrat sig igenom levern och orsakat skador och med upprepade infektioner funktionsnedsättning av levern med de konse mer >

Lus hos nöt

Fredag 05 Maj 2017

Lus hos nöt brukar vara ett bekymmer hos uppstallad nöt under stallsäsongen, särskilt i lösdriftsmiljö. Det är ganska vanligt med löss och dessa kan antingen vara blodsugande eller pälsätande. mer >

Koccidios hos kalv

Fredag 05 Maj 2017

Den parasitära sjukdomen koccidios är inte ovanlig hos unga kalvar som grupphålls. Sjukdomen är mest känd för att drabba de små mjölkraskalvarna när de flyttas från ensambox till gruppbox, men före mer >

Senaste nytt

Beteskoccidios hos lamm

Onsdag 10 Maj 2017

Flundror nöt

Tisdag 09 Maj 2017

Lus hos nöt

Fredag 05 Maj 2017

Koccidios hos kalv

Fredag 05 Maj 2017

×

Share this page on