Advocate vet. (hund)

Imidacloprid, Moxidectin. Spot-on. Receptbelagt.

Advocate vet. (katt)

Imidacloprid , Moxidectin. Spot-on. Receptbelagt.

Baycoxine vet.

Toltrazuril. Oral suspension. Receptbelagt.

Baymite Vet.

Foxim. Emulsion. Receptbelagt.

Baycox Iron

Toltrazuril och järn i kombination. Injektionsvätska, suspension till spädgris. Receptbelagt.

Bayticol Vet.

Flumethrin. Pour-on lösning. Receptbelagt.

Baytril Vet. (Injektionsvätska)

Enrofloxacin. Injektionsvätska. Receptbelagt.

Baytril Vet. (tabletter)

Enrofloxacin. Tabletter. Receptbelagt.

Droncit Vet. (tabletter)

Prazikvantel. Tabletter. Receptfritt.

Dronbits

Febantel, Pyrantel, Prazikvantel. Tabletter. Receptfritt.

Drontal Vet.

Pyrantel, Prazikvantel. Tabletter. Receptfritt.

Dronspot vet.

Emodepsid och Prazikvantel. Spot-on till katt. Receptfritt.

Hippotrim Vet. (injektionsvätska)

Sulfadiazin, Trimetoprim. Injektionsvätska. Receptbelagt.

Hippotrim Vet. (oral pasta)

Sulfadiazin och Trimetoprin 5 : 1. Oral Pasta. Receptbelagt.

Profender Spot-on

Emodepsid, Prazikvantel. Spot-on. Receptbelagt.

Rompun Vet.

Xylazin. Injektionsvätska. Receptbelagt.

Sebacil Vet.

Phoxim. Konc. till kutan lösning. Receptbelagt.

Seresto Vet. (hund och katt)

Imidakloprid , Flumetrin. Halsband. Receptfritt.

Seresto Vet. (hund)

Imidakloprid , Flumetrin. Halsband. Receptfritt.

Welpan Vet.

Pyrantel embonat, Febantel. Oral lösning. Receptfritt.

×

Share this page on